Kontakt

Vodstvo društva:

Člani UO DU Prečna:

Nadzorni odbor:
 • Predsednica nadzornega odbora: Anica Kovačič
 • Članica: Slavka Hočevar
 • Članica: Anica Cesar

Častno razsodišče
 • Predsednica častnega razsodišče: Kristina Petrič
 • Članica: Alojzija Drčar
 • Član: Leopold Kolenc

Posamezne sekcije DU Prečna:
 • Referent za šport: Rudi Vidmar (040/625-471)
 • Streljanje z zračno puško – moški: Rudi Vidmar (040/625-471)
 • Streljanje z zračno puško – ženske: Danica Rešetič (041/422-266)
 • Pikado – moški: Marjan Vidic (041/811-120)
 • Pikado – ženske: Milena Iskra (040/900-968)
 • Petanka: Milena Iskra (040/900-968)
 • Pohodništvo: Rudi Vidmar (041/625-471)
 • Pogostitve na prireditvah: Marjan Becele (040/605-743)
 • Kegljanje na vrvici – moški: Marjan Becele (040/605-743)
 • Kegljanje na vrvici – ženske: Cirila Kostrevc (040/605743)
 • Balinanje – moški: Alojz Petrič (031/562-771)
 • Balinanje – ženske:
 • Telovadba:
 • Ribiška sekcija: Drago Sikošek (041/685-145)
 • Dvoransko kegljanje – moški: Drago Šulc (041/811-120)
 • Dvoransko kegljanje – ženske: Milena Iskra (040/900-968)
 • Strokovne ekskurzije: Irena Vehar Dragan (041/476-276)
 • Šahovska sekcija: Ivan Plut
 • Kulturne dejavnosti: Irena Vehar Dragan (041/476-276)
 • Rokodelska sekcija: Irena Vehar Dragan (041/476-276)
 • Medijsko obveščanje: Drago Šulc (041/811-120)
 • Urejanje spletne strani: Drago Sikošek (041/685-145)

Socialne dejavnosti – Odbor “Starejši za starejše”
 • Članica prostovoljka: Slavka Hočevar (051/208-520)
 • Članica prostovoljka: Marija Bozovičar
 • Članica prostovoljka: Anica Gobec (041/769-609)

Poverjeniki DU Prečna

Območje Prečna

Slavka Hočevar (051/208-520)

Anica Krapež (041/596-760)

Marija Vidic (031/403-210)

Območje Suhor in Kuzarjev kal

Alojz Živko (041/385-551)

Območje Češča vas

Anica Pavlin (031/211-321)

Območje Cegelnica in Groblje

Novak Alojz (031/481-341)

Območje Bršlin in Novo mesto

Marjan Becele (040/605-743)

Skrbnika in nosilca društvenega praporja

Alojz Živko (041/385- 551)

Namestnik: Rudi Vidmar (040/625-471)