O nas

Povezava do naše stare spletne strani

Društvo upokojencev Prečna je bilo ustanovljeno leta 2011. Do takrat je nekaj let delovalo pod okriljem DU Novo mesto. Prva predsednica je bila Ivanka Kristan.

Od leta 2015 pa društvo vodi Drago Sikošek. Včlanjenih imamo okoli 170 članic in članov. V Upravnem odboru je 7 članov.

V društvu deluje 12 sekcij: (streljanje z zračno puško, pohodništvo, strokovne ekskurzije, pikado, balinanje, petanka, kegljanje na vrvici, šah, peka peciva, rokodelstvo, pogostitve na prireditvah, dvoransko kegljanje). V vseh sekcijah je skupaj vključenih do 50 članic in članov, ki aktivno delujejo. V društvu se lahko pohvalimo z številnimi prejetimi pokali in medaljami, ki so jih na tekmovanjih v različnih panogah prejeli tako društvo, kot posamezniki. Največji športni dosežek je osvojitev 1. mesta na Športnih igrah upokojencev Dolenjske in Bele krajine leta 2023. Pokale hranimo v vitrini večnamenske dvorane Krajevnega doma Prečna in v društveni pisarni.

Letno se udeležimo več meddruštvenih športnih turnirjev sosednjih DU, dveh Županovih pokalov, Žužemberk in Dolenjske Toplice, športnih iger PZDU Dolenjske in Bele krajine ter sodelujemo s Krajevno skupnostjo na Olimpijadi Krajevnih skupnostih MO Novo mesto. Sami tudi organiziramo meddruštveni turnir, na katerega povabimo več sosednjih Društev upokojencev: (Uršna sela, Dolenjske Toplice, Dvor, Žužemberk, Straža, Škocjan, Novo mesto, Otočec, Bela Cerkev in Trebnje). Sodelujemo v ligi pikado za ženske in moške Ob Krki, v kateri tekmuje 6 društev. Prav tako sodelujemo v ženski ligi petanka. Organiziramo mesečne društvene pohode in se udeležujemo mesečnih pohodov Spoznavajmo Dolenjsko. Zelo smo ponosni na naš tradicionalni Štefanov pohod na Dom na Frati. Organiziramo razna predavanja medicinskih delavcev o zdravju starejših, varnost v cestnem prometu…

V društvu deluje tudi 7 poverjenic in poverjenikov, ki po območjih pisno ali ustno obveščajo člane o dogodkih. Ob okrogli obletnici rojstnega dne in ob novem letu obiščemo našega člana in ga skromno obdarimo.

Na Zboru članov podeljujemo tudi društvena priznanja zaslužnim članom in zahvale donatorjem. Imamo tudi društveni prapor s katerim smo prisotni na vsakem poslovilnem obredu našega člana. Program dela društva je zelo obsežen, saj vsebuje kar 22 točk, ki pa se preko leta še dopolnjuje.

V DU Prečna imamo dve prostovoljki, ki delujeta pod okriljem DU Novo mesto na projektu Starejši za starejše.

Društvo ima v Krajevnem domu Prečna društveno sobo, kjer deluje vodstvo društva, hranimo arhiv in imamo skromno zbirko knjig. Na razpolago imamo tudi skupne prostore, kuhinjo, sanitarije in večnamensko dvorano, v kateri izvajamo treninge in razna srečanja. Postavili smo si tudi štiri stezno strelišče za zračno puško. Uporabljamo tudi balinišče in pokrit prostor za igranje s kroglo na vrvici.

V letu 2023 smo nabavili tudi rekvizite za igranje igre štrbunk. Vodstvo KS nam gre zelo na roko, saj stroškov glede uporabe dvorane nimamo. Zelo smo zadovoljni, da smo v Svetu Krajevne skupnosti Prečna dobili prijetnega sogovornika, ki nas podpira in spodbuja k še boljšemu delu.

UO DU PREČNA

Predsednik: Drago Sikošek